นั่งร้าน

นั่งร้าน อุปกรณ์นั่งร้าน

นั่งร้าน

นั่งร้าน (Scaffolding) เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้งานก่อสร้าง เพื่อปีนไปทำงานบนที่สูงหรือใช้วางสิ่งของที่จำเป็น เพื่อให้มีความปลอดภัย ขณะปฎิบัติงาน มีหลากหลายขนาดให้เลือกใช้งาน นั่งร้าน แบบ เหล็ก ผลิตด้วยเหล็กเกรดคุณภาพ มาตรฐาน มอก. นั่งร้านพ่นเคือบด้วยสีฝุ่น กันสนิมได้ดี ไม่ค่อยสกปรก ทำความสะอาดง่าย 

นั่งร้านและอุปกรณ์