ระบบฟอร์มไท

    ระบบฟอร์มไท (FORM TIE SYSTEM) เป็นระบบที่ใช้เสริมในการหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันการปริเบ่งของแบบทำให้ได้แบบ ตามที่ต้องการ สามารถใช้งานได้ง่ายและราคาถูก

     The Form Tie System maintains accurate form spacing and ensures thedimensional accuracy of a concrete structure.