ติดต่อเรา

สำนักงานใหญ่

บริษัท ไทยคอนส์ แม็กซ์ จำกัด

126-126/1,221-221/1 หมู่ที่ 2 ถนน เทพารักษ์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร

0115562022744

ช่องทางการติดต่อ 

: 02-708-9040
: info@thaiconsmax.com
: @thaiconsmax
: @thaiconsmax

 

ฝ่ายขาย

คุณศศิธร(หมวย) : 082-450-0576

คุณศิริลักษณ์(เบล) : 081-400-3198

คุณวารุณี(เอ๋) : 082-450-0573

คุณภัทรพล(ต้น): 082-450-0572

คุณจิรนันท์(เค้ก) : 093-093-7799

แผนที่บริษัท