แบบเหล็กหล่อขนาดมาตรฐาน

แบบเรียบ มีหลายขนาดให้เลือกใช้ตามพื้นผิวของงานหล่อ ใช้สำหรับงานหล่อคอนกรีต เสา คาน ผนัง พื้น ฯลฯ โดยนำแบบเรียบหลายๆ แผ่นมาต่อกันให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ