Tag Archives: ฟอร์มไท

ฟอร์มไท

อุปกรณ์เสริมช่วยให้แบบหล่อคอนกรีตแข็งแรง

ระบบทีใช้เสริมในการหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันการปริเบ่งของแบบ ไม่ปริแตก ทำให้ได้แบบ ตามที่ต้องการ