นั่งร้านเหล็กและอุปกรณ์

นั่งร้านและอุปกรณ์ / Scaffolding And Accessories เป็นวัสดุสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อปีนป่าย ทำงานบนพื้นที่หรืออาคารสูงทั่วไป สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็จะเก็บออกทันทีแข็งแรง ทนทาน สร้างความปลอดภัย ติดตั้ง และ รื้อง่าย สะดวกในการขนย้าย 

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น งานทาสี งานติดกระจกภายนอก งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนทั่วไป หรือเอาไปเป็นไอเดีย ในการตกแต่งร้าน เช่นร้านกาแฟ งานออกบูท ที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ 

ปัจจุบันธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ฟื้นตัว โดยมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเหนี่ยวนำการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม อาทิ นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวจะหนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์

นั่งร้านประกอบไปด้วย