นั่งร้าน ตัวช่วยเสริมสำหรับใช้งานก่อสร้าง

นั่งร้าน ตัวช่วยเสริมสำหรับใช้งานก่อสร้าง คือ วัสดุสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและซ่อมแซม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน  เพื่อปีนป่าย ทำงานบนพื้นที่หรืออาคารสูงทั่วไป สามารถถอดประกอบชิ้นส่วนได้ สะดวกในการเคลื่อนย้าย และเมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็จะเก็บออกทันที อุปกรณ์ที่ช่วบสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

ตัวอย่างการนำไปใช้งาน เช่น งานทาสี งานติดกระจกภายนอก งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และก่อสร้างอาคาร บ้านเรือนทั่วไป หรือเอาไปเป็นไอเดีย ในการตกแต่งร้าน เช่นร้านกาแฟ งานออกบูท ที่เกี่ยวกับงานสร้างสรรค์ เป็นต้น

ปัจจุบันธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ฟื้นตัว โดยมูลค่าการลงทุนก่อสร้างโดยรวมมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น ปัจจัยขับเคลื่อนมาจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งจะเหนี่ยวนำการลงทุนก่อสร้างภาคเอกชนให้ขยายตัวตาม อาทิ นิคมอุตสาหกรรม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจที่ทยอยฟื้นตัวจะหนุนการก่อสร้างที่อยู่อาศัยและอาคารเพื่อการพาณิชย์

นั่งร้านประกอบไปด้วย

ขาตั้ง กากบาท ข้อต่อ ฝาครอบ