THAICONS MAX

     บริษัท ไทยคอนส์ แม็กซ์ จำกัด ก่อตั้งโดยมีผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ และคร่ำหวอด ใน วงการอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ก่อสร้างประเภท นั่งร้านและแบบเหล็ก แบบเสา แบบ หล่อคอนกรีต เป็นเวลายาวนานกว่า 30 ปี

     เรามีเน้นเรื่องการผลิตและคัดสรรเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดต่อลูกค้า นับเป็นนโยบายที่ทางบริษัทยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมา ส่งผลให้ลูกค้าทุกราย มี ความยินดีและพึงพอใจในสินค้าที่ได้รับ ทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตโดยจะมีการลงทุนขยายกำลังการผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ นั่งร้าน แบบเหล็ก และอุปกรณ์ก่ อสร้าง ที่มีคุณภาพสูง และสามารถนำไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ บริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ

     ทีมงานของเราได้มีส่วนร่วมในโครงการขนาดยักษ์ ที่เรียกกันว่า เมกะโปรเจ็กต์ หลาย โครงการ ยกตัวอย่างเช่นสนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินแห่งชาติแห่งใหม่ของคนไทย โครงการวงแหวนเศรษฐกิจ โครงการบ้านต้นทุนทุนต่ำหรือที่เรียกกันว่า บ้านเอื้ออาทร และ อื่นๆอีกหลายโครงการ และเพื่อสามารถสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า บริษัทได้มีการเพิ่มบริการให้เช่าสินค้า นั่งร้าน แบบเหล็ก แบบเสาเพื่อทำให้ผู้ประกอบการรั บเหมามีทางเลือกเพิ่มขึ้น สามารถที่จะยืดหยุ่น ในการกำหนดงบประมาณรายจ่ายของ ตนเอง ซึ่งทางบริษัทได้รับการตอบรับจากบรรดาผู้รับเหมาเป็นอย่างดี

ด้วยปรัชญาการทำธุรกิจของเรา คือ “Your Best Partner” เราจึงเชื่อมั่นว่า เราจะส่งมอบ คุณค่าให้กับลูกค้าทุกท่านได้อย่างแน่นอน