แบบเหล็กหล่อรากฐาน

รายละเอียดสินค้า
Footing formwork หรือ แบบเหล็กหล่อรากฐาน

แบบเหล็กหล่อฟุตติ้ง โครงสร้างส่วนที่อยู่ใต้ผิวดิน ทำหน้าที่แบกรับน้ำหนักจากเสาแล้วถ่ายลงสู่ดิน ฐานรากมีหลายขนาด ทั้งฐานรากชนิดตื้นและชนิดลึก มีลักษณะของการก่อสร้างและความสามารถในการรับน้ำหนักที่แตกต่างกันไป