ข้อจับแป๊ป

รายละเอียดสินค้า
1.ข้อจับแป๊ปแบบหมุนรอบตัว (แบบเป็น)
MODEL :  LSC-4248 SWIVEL
TYPE (mm.)  : ∅42.7-∅48.6
WEIGHT (kg.)  : 0.66

2.ข้อจับแป๊ปแบบฉาก (แบบตาย)
MODEL : LRC-4248 RIGHT ANGLE
TYPE (mm.)  : ∅42.7-∅48.6
WEIGHT (kg.)  : 0.65

3.ข้อจับแป๊ปเดียว
MODEL : SINGLE CLAMP
TYPE (mm.)  : ∅42.7-∅48.6