ผลงานของเรา

   เราเน้นเรื่องการผลิตและคัดสรรเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพสูงที่สุดต่อลูกค้า นับเป็นนโยบายที่ทางบริษัทยึดถือและปฏิบัติสืบเนื่องตลอดมา ส่งผลให้ลูกค้าทุกราย มี ความยินดีและพึงพอใจในสินค้าที่ได้รับ ทำให้บริษัทสามารถที่จะเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ง บริษัทมีแผนที่จะขยายกำลังการผลิตโดยจะมีการลงทุนขยายกำลังการผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย เพื่อจะได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ นั่งร้าน แบบเหล็ก และอุปกรณ์ ก่อสร้าง ที่มีคุณภาพสูง และสามารถนำไปแข่งขันในตลาดโลกได้ ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ของ บริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ 

แบบหล่อเสาปรับขนาด

แบบหล่อเสาปรับขนาด

แบบแบริเออร์แอพโพส

แบบหล่อแบริเออร์แอพโพส

แบบหล่อแบริเออร์

แบบหล่อแบริเออร์

แบบหล่อคานพรีคาสท์

แบบหล่อเสาสีเหลี่ยม

แบบหล่อเสาสีเหลี่ยม

แบบหล่อบ่อกลม

แบบหล่อเสากลม

แบบหล่อเสากลม

แบบหล่อเสากลม

แบบหล่อบันได

แบบหล่อบันได

แบบหล่อแบบเรียบ

แบบหล่อรางระบายน้ำ

แบบหล่อถนน เคิร์บ

แบบหล่อถนนสองหน้า

แบบหล่อเสาแอล