Category Archives: บทความ

ฟอร์มไท

อุปกรณ์เสริมช่วยให้แบบหล่อคอนกรีตแข็งแรง

ระบบทีใช้เสริมในการหล่อคอนกรีต เพื่อป้องกันการปริเบ่งของแบบ ไม่ปริแตก ทำให้ได้แบบ ตามที่ต้องการ

โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางปะอิน-นครราชสีมา 

สถานะการดำเนินงานของโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย

ตาข่ายกันฝุ่น

แมชชีท (mesh sheet) ตาข่ายกันฝุ่น หรือผ้าใบกันฝุ่น เป็นอุปกรณ์แผ่นผ้าขนาดใหญ่เพื่อใช้สำหรับปกคลุมสถานที่ และอาคารที่อยู่ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันฝุ่นละอองจากไซต์งาน

แบบเหล็ก

แบบเหล็ก

แบบเหล็กหล่อ แบบเเหล็ก ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างเพื่องานหล่อคอนกรีตในรูปแบบต่างๆ เช่น เสาบ้าน เสาอาคาร เทพื้น เพดาน เป็นต้น