Tag Archives: แบบเหล็กแบบเรียบ

แบบเหล็ก ขนาดมาตรฐาน

แบบเหล็กหล่อ แบบเเหล็ก ขนาดมาตรฐาน อุปกรณ์สำหรับใช้ในงานก่อสร้างเพื่องานหล่อคอนกรีตในรูปแบบต่างๆ เช่น เสาบ้าน เสาอาคาร เทพื้น เพดาน เป็นต้น