แผงกันตก

รายละเอียดสินค้า
protection sheet แผงกันตกหรือตาข่ายกันตก

อุปกรณ์เสริมในงานก่อสร้าง ใช้สำหรับป้องกันการตกของสิ่งของและการตกของคน ใช้สำหรับป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงานบนที่สูง สามารถใช้งานได้หลากหลายตามการใช้งาน อาทิเช่น ขณะช่วงก่อสร้าง ช่วงทำงาน ช่วงเดินตรวจงาน

สามารถรับนำ้หนักสูงสุดได้ไม่เกิน 200 กิโลกรัม