โพลีโคน / ดีโคน

รายละเอียดสินค้า
1.โพลีโคน / POLYCONE

MODEL       SIZE [mm.)     A               B  
PCB-M9      MX9X9     FOR METAL      W⅜
PCB-10        10X9X9          10                W⅜
PCB-12        12X9X9           12                W⅜
PCB-16        16X9X9          16                 W⅜
PCB-24       24X9X9          24                W⅜

2. ดีโคน / D-CONE
MODEL   SIZE [mm.)  PANET       A      B   
D-12         L = 40           WOODEN   W½  W½

ใช้กับการทำฟอร์มไทร์จะช่วยกันให้แบบเหล็กคงที่ไม่ขยับและได้รูปใช้กับแบบเหล็ก แบบไม้ อุปกรณ์ควบคู่กับฟอร์มไท

ขอใบเสนอราคา
โทร :  093-093-7799 / 02-708-9040
ไลน์ : @thaiconsmax

 

หมวดหมู่: