Category Archives: สินค้าใหม่

สินค้าใหม่

เทเบิลฟอร์ม

เป็นโต๊ะประกอบแบบเทพื้นอาคารสูง  ถูกออกแบบให้สามารถรับน้ำหนักปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีหลากหลายขนาด